We come to serve

Lions Oldenzaal

Haring party Oldenzaal groots succes, de kleinste haringparty van Twente kent grootse opbrengst !!

We come to serve

LIONS OLDENZAAL

Fundraising, hierdoor zijn wij in de gelegenheid zijn om financieel bij te dragen op maatschappelijk, cultureel en sociaal gebied.

We come to serve

LIONS OLDENZAAL

Fondsenwerving en inzamelings actie voor de voedselbank Oldenzaal voorziet 30 gezinnen 1 jaar lang van voedselpakketten.

We come to serve

LIONS OLDENZAAL

Fundraising, hierdoor zijn wij in de gelegenheid zijn om financieel bij te dragen op maatschappelijk, cultureel en sociaal gebied.

Ons bestuur

Tonnie Hofland

President

Louis Wilbrink

Secretaris

Peter Siers

Penningmeester

Bas Huismans

Activity Officer

Hoe zijn wij begonnen?

Formeel opgericht in 1969

Op 14 april 1969 is onze club formeel opgericht. 14 juni daaropvolgend werd het Charter uitgereikt (de sponsorclub was de Lionsclub Hengelo) De club bestond toen uit 20 zogenaamde Chartermembers met uiteenlopende beroepen om een zo breed mogelijk draagvlak te vormen.

Zij konden zich vinden in de doelstelling van de serviceclub om een groep mannen bijeen te brengen die in onderlinge vriendschap, belangstelling toont voor wat er op maatschappelijk, cultureel en sociaal gebied gebeurt, lokaal, nationaal of internationaal en daaraan, binnen hun mogelijkheden, een bijdrage te leveren. Dat is sinds het begin nog steeds onze doelstelling.

Het Fonds.

Wij dienen!

In de loop der jaren hebben wij een enorm bedrag aan sponsoring kunnen uitgeven. Alles opgebracht door acties en sponsoren. Een van de meest aansprekende acties was wel de Polenactie. Meer info volgt.

In de loop der jaren hebben wij een enorm bedrag aan sponsoring kunnen uitgeven. Alles opgebracht door acties en sponsoren. Een van de meest aansprekende acties was wel de Polenactie. Meer info volgt.